DỊCH VỤ SC SOLUTION - LOGISTICS SERVICE

eng vie

DỊCH VỤ

SC SOLUTION cung cấp các dịch vụ sau:

- Vận chuyển quốc tế đường biển

- Vận chuyển quốc tế đường hàng không

- Vận chuyển đường bộ nội địa

- Khai thuê Hải quan và các dịch vụ liên quan như xin C/O, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng...

- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu 

ĐỐI TÁC

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Chọn liên kết

Cục Hàng Hải Việt Nam

Chủ Hàng Việt Nam

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam

Tổng Cục Hải Quan Việt Nam